راه های ارتباطی تماس با ما

با تماس با شرکت دانش بنیان فن آوری فراگرد مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی و پارک علم و فن آوری مشهد از محصولات این شرکت بهره مند شوید.

تماس با ما دفتر تهران : واقع در پارک علم و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی

021-22321127

09120783350

تماس با ما دفتر مشهد : واقع در پارک علم و فن آوری خراسان رضوی – مجتمع شهید ستاری

051-32240054

09120783350

مستقر در پارک علم و فن آوری مشهد

مستقر در دانشگاه شهید بهشتی

تماس با ما